PINK
adi
Brother
Xerox Banner
Panasonic Logo
sharp

חדשות צילום

עצור
הודעה חשובה לכלל לקוחותינו
לקוחות צילומעתיק היקרים, לייעול השירות הנכם מוזמנים לשלוח את המונה הנוכחי של המכשיר באמצעות טופס דיווח מונים. את הטופס תמצאו תחת תפריט תמיכה טכנית או לחצו על הכותרת הבאה.
חוברת הפעלה והדרכה לפקסים של פנסוניק.
לקוחות אשר מעונינים להוריד חוברת הפעלה לפקסים של פנסוניק,לחצו על הכותרת.
פתרונות הדפסה
שירות לקוחות

מוצרים

Phaser 6700N
מדפסת לייזר צבע מחלקתית
רזולוציה אמיתית של 2400x1200 dpi
תכונות תפעול-קל, אבטחה מתקדמות ויכולות גימור
מתאימה במיוחד לשימוש יום-יומי של קבוצות עבודה גדולות
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
מכונת צילום צבעונית הכוללת מדפסת, סורק ופקס (אופציונאלי)
מהירות הדפסה 51 עמודים לדקה
מסך מגע צבעוני 10.1 אינץ
העתקה, הדפסה, סריקה, פקס ודוא"ל
מהירות: עד 45 / 55 דפים בדקה
קיבולת נייר מרבית: 8,700 גליונות
הבקר של Xerox connectkey
המכונה כוללת מזין מקורות,דופלקס וכרטיס רשת מובנה

צור קשר

עבור לתוכן העמוד